F.Zohra Photography is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door gebruik te maken van deze website geef je aan deze privacyverklaring te accepteren.Contactgegevens:

www.fzohra.nl

KVK-nummer 59770201

Wilhelminaplein 25, 6411 KW Heerlen

info@fzohra.nl


I. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

F.Zohra Photography kan persoonsgegevens verwerken wanneer je de website www.fzohra.nl bezoekt, je gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 


De volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:

- Voor- & achternaam

- E-mailadres

- IP-adres

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Internetbrowser en apparaat type

- Bedrijfsnaam en BTW-id (indien van toepassing)


II. WETTELIJKE GRONDSLAG VAN VERWERKING

F.Zohra Photography verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


III. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING


F.Zohra Photography neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


IV. BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

F.Zohra Photography bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor administratieve doeleinden.


V. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN


F.Zohra Photography verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


VI. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS


F.Zohra Photography neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


VII. JOUW RECHTEN


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door F.Zohra Photography en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fzohra.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . COOKIEBELEID

F.Zohra Photography gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cookies houden algemene bezoekgegevens bij, waaronder jouw IP-adres, de duur van jouw websitebezoek en de pagina's die je bezoekt op deze website.
F.Zohra Photography gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. AANPASSINGEN AAN PRIVACYVERKLARING & COOKIEBELEID

F.Zohra Photography behoudt zich het recht om deze privacyverklaring en dit cookiebeleid  te wijzigen of aan te vullen zonder hier verantwoording voor af te leggen.privacyverklaring